MISJA GOSPODARCZA DO KANADY 2011

 

W terminie 30.11-02.12.2011 nasza firma uczestniczyła w misji gospodarczej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do Kanady, połączonej z wizytacją międzynarodowych targów budowalnych Construct Canada 2011 w Toronto.

 

Wyjazd na misję był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Głównym celem udziału w misji i targach budowlanych w Toronto było rozeznanie możliwości eksportowych na rynek kanadyjski, nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z Kanady, zapoznanie się z nowymi trendami i technologiami w budownictwie na świecie oraz prezentacja oferty naszej firmy i regionu zachodniopomorskiego.

Program misji gospodarczej obejmował nie tylko spotkania i rozmowy kooperacyjne na targach. Mogliśmy przekonać się też jak buduje się Kanadzie. Uczestniczyliśmy w zwiedzaniu:

  • budowy stacji Metra Shepperd West Station w Toronto,
  • fabryki produkującej maszyny do wiercenia i budowy tuneli metra,
  • podziemnej dzielnicy Toronto – Path,
  • fabryki domów gotowych Viceroy Model Homes w Port Houpe.

Dzięki uprzejmości Konsulatu Generalnego RP w Toronto i Ambasady RP w Kanadzie braliśmy również udział w spotkaniach z przedstawicielami Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie oraz Polsko – Kanadyjskiej Izby Gospodarczej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013